Vi gör vägar smartare

Trafsys är ett ledande nordiskt kunskapsföretag som utvecklar och levererar Intelligenta Transportsystem (ITS) med ett rikt innehåll av avancerad informations- och kommunikationsteknik. Företaget har mer än 30 år i branschen och har levererat systemlösningar till hundratals komplexa trafikanläggningar i tunnlar och längs vägar. 

Vi har en unik förmåga att förstå kundernas behov och omsätta dessa i innovativa och smarta lösningar vars syfte är att förbättra säkerhet och framkomlighet i trafiken samt minska påverkan på miljön.

Kompetens

Kunskap och erfarenhet som gör skillnad

Bredd

Spektrum av produkter och lösningar

Innovation

Vi tänker nytt och bryter ny mark

Partnerskap

Vi möter nya möjligheter med förenade krafter

Lösningar skapade ur kunskap och behov - kompletta, integrerade & driftsäkra


Våra lösningar