Nyhet

Statens Vegvesen och Trafsys testar ny fiberoptisk teknologi för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet - Trafsense

Statens Vegvesen och Trafsys ska testa det fiberoptiska systemet Trafsense för trafikövervakning i Norska Lyderhorntunnelen på RV 555. Pilotprojektet löper över två år och är tilldelat stöd från ”Innovasjon Norges” program Pilot-T.

Trafsense är ett trafikövervakningssystem med unik tids- och romsdetektion kombinerat med banbrytande låga livstidskostnader även över långa vägsträckor. Funktionen är oberoende av annars utmanande förhållanden som begränsningar i fri sikt, övergångar mellan tunnel och vanlig landsväg, växlande ljus- och väderförhållande eller rök.

Lyderhorntunnelen blir därmed troligtvis världens första pilotinstallation av ett fiberoptiskt system vilket automatiskt mäter både position på varje enskilt fordon, meter för meter längs vägen, och i dessutom detekterar körfält och körriktning för fordonet. Detta sker med hjälp av fiberoptisk teknologi hämtat från telekomvärlden där fiberoptiska kablar läggs ned i urfrästa spår i asfalten som därefter asfalteras över.

Trafsense läser ut precis och detaljerad information ned till en nivå där enskilt fordon övervakas i trafiken: Körfältsbyten, kö, stoppade fordon, och fordon som kör i fel riktning kan detekteras. Denna realtidsinformation utgör grund för händelsesdetektion och realtidslarm vilka förmedlas till övervakningscentralen.

Under av april 2022 blev fiberoptiska sensorkablar installerade i västgående körfält i Lyderhorntunnelen på RV555 väst i Bergens kommun. Denna tunnel är 1.115 m lång och är vald som pilotplats pga. Stort antal trafikerande fordon med ett ÅDT på over 20.000 per rör. Tunneln är redan utrustad med ett kamerabaserat automatiskt trafikövervakningssystem som kommer att bli ett nyttigt verktyg i evalueringsperioden som startar gradvis under året. Testning och evaluering av Trafsense kommer att ske över lång tid för att utsätta systemet för alla tänkbara trafik och väderförhållanden inkluderandes alla årstider.

Fra Vegvesenet sida är flera enheter involverade: «Divisjon Drift og vedlikehold» / «Teknologi Drift og vedlikehold», «Drift og vedlikehold vest» och «Vegtrafikksentralen vest».

Läs gärna mer på Vegvesenets sidor: Statens vegvesen

Länka till Innovasjon Norge Pilot-T: Innovasjon Norge

Skriv ut