Lösningar

Trafikstyrning

Trafsys har byggt upp en unik kompetens inom trafikstyrning och övervakning och har anlitats som konsult inom detta område av bland annat Statens Vegvesen i Norge under närmare 30 år.

Trafvision är ett kraftfullt moduluppbyggt system för effektiv överordnad styrning och övervakning av trafik och system i tunnlar samt på vägar och broar. Systemet är skalbart, enkelt att använda och erbjuder stora möjligheter till anpassning efter kundspecifika behov. Genom användning av öppna och expansionsvänliga komponenter erhålls ett kostnadseffektivt och framtidssäkert system.

Trafvision ger användaren en överskådlig och korrekt bild av trafiksituationen genom statusnotifieringar och larm från en rad olika vägnära datainsamlings- och detekteringssystem. Det kan röra sig om video-, radar- och telefonisystem men även system för branddetektering och insamling av väderdata. Vid störningar har operatören tillgång till fördefinierade åtgärdsförslag och funktioner som möjliggör snabb omdirigering av trafiken genom signaler, bommar, variabla skyltar, radioinbrytning, nödbelysning och andra lokala system. Detta innebär att påföljder vid en störning kan minimeras eller till och med undvikas helt.

Trafsys systemingenjörer har sedan 1999 utvecklat Trafvision kontinuerligt i nära samarbete med Statens Vegvesen, som använder systemet för övervakning och styrning av över 450 tunnlar, broar och bergspass i Norge.

Vi kan även erbjuda andra på marknaden förekommande industriella styr- och övervakningssystem, såsom WinCC OA samt lokala system för styrning av till exempel variabla skyltar, bommar, fläktar eller belysning, med möjlighet till automatiska säkerhetsfunktioner.

corporate_swichgear

Skriv ut