Oslo, Norge

Ekebergs- & Svartdalstunnlarna

Tunnlar längs E6 och E18 i Oslo, varav Ekebergstunneln är 1583 meter lång och Svartdalstunneln 1264 meter. Trafiken löper i två separata tunnlar, ett i vardera körriktning.

Skriv ut

Kund: Mesta

Huvudentreprenör: Skanska

Leveransår: 2019

Av Trafsys levererade lösningar

  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID)
  • Kommunikationsnätverk