Lösningar

Evacsound – assistans vid evakuering av tunnlar

Norphonic presenterar ett nytt system för audiovisuell assistans vid evakuering av tunnlar och långa korridorer.

Evacsound nyttjar psykoakustiska (undermedvetna) effekter för att intuitivt delge förståelse om korrekt evakueringsriktning vid utrymning av tunnlar och längre passager.

Utrymmningsmeddelandet blir därigenom inte språkberoende, men systemet kan även användas som en effektivt PA anlägging för talbaserad kommunikation.

Systemets enheter kan också utrustas med värmesensorer för branddetektion och ljuspaneler för visuell hjälp.Mer detaljerad information hittar du här: www.norphonic.com

Skriv ut