LÖSNINGAR

Våra lösningar & tjänster

Vi strävar efter att vara den ledande systemleverantören inom Intelligenta Transportsystem i Norden och att ständigt utveckla vårt erbjudande och oss själva. Det innebär att vi alltid står redo att möta nya behov och krav från våra kunder med avseende på säkerhet och framkomlighet i trafiken.

Vi utmärker oss genom vår bredd, specialistkompetens samt förmåga att anpassa och integrera olika delsystem till en tillförlitlig och väl fungerande totallösning, som dessutom är kostnadseffektiv och kan anpassas över tiden vid förändrade behov. Våra smarta lösningar för övervakning och styrning av trafiken bidrar till att gjorda investeringar i transportinfrastrukturen kan nyttjas mer effektivt, inte minst i tider av ökande bilism. Arbetsmiljön längs vägar förbättras också.
        
Våra lösningar kan delas in i tre huvudområden: Trafikstyrning, Övervakning & Detektering och Kommunikation.

Lösningar

Automatiserade

Integrerade

Innovativa

Kommunikation

Trafikstyrning

Övervakning & Detektering

 • Kommunikation

 • Hjälptelefoner
 • Radiokommunikation
 • Datakommunikation
 • Trafikinformation
 • Trafikstyrning

 • Trafvision - Intelligent Trafikstyrning & Övervakning
 • Styrsystem för variabla skyltar, bommar, fläktar m.m.
 • Konsulttjänster
 • Övervakning & Detektering

 • Videoövervakning (ITV)
 • Automatisk Incidentdetektering (AID)
 • Video (visuell/termisk)
 • Radar
 • Distribuerad optisk fibergivare - Trafsense