Lösningar

Våra tjänster

Vi har experter med specialistkompetens och lång erfarenhet inom olika områden som kan erbjuda olika typer av tjänster, antingen direkt relaterat till våra projektleveranser eller som systemoberoende konsultation och rådgivning.

I våra leveransåtaganden ingår vanligtvis installation, testning och driftsättning av Intelligenta Transportsystem, som vi utför själva eller i samarbete med välrenommerade installationsföretag. Vi kan även utföra underhåll på levererade anläggningar och erbjuda kundutbildning efter önskemål.

Vi kan också åta oss konsultuppdrag som kan omfatta allt från initial problemanalys, nätverks- och lösningsdesign, systemintegration till utveckling av avancerade trafikstyrnings- och övervakningssystem.


Skriv ut