Lösningar

Konsulttjänster

Vi har experter med specialistkompetens och lång erfarenhet inom olika områden som kan erbjuda olika typer av tjänster, antingen direkt relaterat till våra projektleveranser eller som systemoberoende konsultation och rådgivning.

I våra leveransåtaganden ingår vanligtvis installation, testning och driftsättning av Intelligenta Transportsystem, som vi utför själva eller i samarbete med välrenommerade installationsföretag. Vi kan även utföra underhåll på levererade anläggningar och erbjuda kundutbildning efter önskemål.

Trafsys kan också utföra konsultuppdrag. Exempel på detta kan vara:

  • Analyser av existerande anläggningar för styrsystem för att finna optimerade lösningar.
  • Design och utveckling av trafikstyrnings- och övervakningslösningar för både nya anläggningar och anläggningar som skall uppgraderas.
  • Bistå elektroentreprenörer och installatörer med projektuppföljning, felsökning och gränssnitt mellan elektro och automation.
  • Projektering av automations- och styrskåp.
  • Vi samarbetar med skåpsbyggare i Sverige, Norge och övriga Europa och kan erbjuda kompletta systemlösningar.

Vi har ett flertal referensprojekt där vi har deltagit i projektering av styrsystemsanläggningar och systemlösningar till projekt inom transportsektorn.


Skriv ut