Lösningar

IoT-lösningar

Trafsys har byggt upp en unik kompetens inom övervakning och styrning av realtidsprocesser. Trafvision är en kraftigt modulariserad lösning för effektiv övervakning och styrning. Lösningen är skalbar, enkel att använda och erbjuder stora möjligheter för anpassning till kundspecifika behov. Genom bruk av öppna och skalbara komponenter uppnås hög kostnadseffektivitet och en framtidssäkrad lösning.

Trafvision ger användaren en översiktlig och korrekt bild av den aktuella situationen genom statusmeddelanden och larm från en mängd olika datainsamlings- och detektionssystem. Vid händelser hjälper lösningen operatören att fatta bästa möjliga beslut och genomföra dessa, så att sannolikheten för och konsekvensen av händelser kan reduceras och i bästa fall undgås.

Lösningen ombesörjer insamling av data, händelser och mätvärden från all tillkopplad utrustning och gör dessa data tillgängliga för rapportering och analys. Genom aktivt bruk av sådan data kan snabba analyser av orsaken till händelser utföras. Insamlade data kan även nyttjas till att optimera drift och underhåll.

Trafsys levererar IoT lösningar till bolagets kunder baserade på bolagets egen TrafVision plattform:

            TrafMon

 • Digital tvilling som representerar tillstånd och konfiguration i processutrustningen. Övervakar, kontrollerar och styr realtidsdata från utrustning i fält.

  TrafView
 • Live videoströmmar från kameror i fält. Skräddarsydd för multicast av videoströmmar från kameror på platser med begränsad bandbredd. Stöder multi-kamera view, videokarusell, inspelning av videoströmmar och realtidsanonymisering av personer och fordon.

  TrafSight
 • Data som samlas in av TrafMon lagras i en tidsseriedatabas vilken ger möjlighet för vidare analys av händelser och operativ drift. TrafSight ger insikt i historiska data om processen och är ett värdefullt verktyg för att justera och optimera anläggningar.

  TrafTools
 • TrafTools används för att konfigurera datamodellen i den digitala tvillingen och till att sätta upp den grafiska visningen som representerar processen. Alla grafiska bilder blir visualiserade i web-klient, och användare kan logga in och få tillgång till anläggningar från hela värden.

  TrafCon
 • TrafCon är en uppsättning verktyg för snabb och pålitlig kommunikation mellan TrafVision och IoT-enheter. TrafCon stödjer en rad protokoll för kommunikation med processutrustning så att TrafVision kan styra och övervaka de flesta kommersiellt tillgängliga IoT-enheter.

TrafView-lösningen är en multiplattformlösning. Den kan köras både lokalt eller hos vilken som helst av de stora molnleverantörerna. Programvaran kan också levereras som en tjänst där all infrastruktur blir hanterat av Trafsys och de olika komponenterna blir tillgängliggörs online för kunden. Trafsys är Microsoft-partner och rekommenderar Azure IoT som molnplattform till våra kunders IoT applikationer.

Skriv ut