Stavanger, Norge

Ryfylketunneln - världens längsta vägtunnel under vatten!

14,3 kilometer lång vägtunnel under vatten. Del av Ryfast-projektet - Norges största vägprojekt.
Trafiken löper i två separata tunnlar, ett i vardera körriktning.

Enligt Statens vegvesen är detta världens längsta, djupaste och säkraste undervattenstunnel för fordonstrafik.

Länk till Statens vegvesens video.

Skriv ut

Kund: Roxel Infra

Maxdjup under havsytan: 291 meter

Leveransår: 2019

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafvision (trafikstyrning och övervakning)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Videoövervakning (ITV)
  • Radiosystem
  • Kommunikationsnätverk