Västergötland

Uddevallatunnlarna

Uddevallatunnlarna består av två vägtunnlar på Riksväg 44 i utkanten av Uddevalla med trafik i västlig/östlig riktning, nämligen Kärratunneln i väster och Sörvikstunneln i öster. Tunnlarna är 380 respektive 230 meter långa med separata tunnelrör för vardera trafikriktningen.

Trafsys, som underentreprenör till Bravida Sverige AB, har varit ansvarig för design, leverans, integration, provning och driftsättning av intelligenta transportsystem. Vårt leveransåtagande omfattar bland annat SCADA-system och PLC-baserade styrsystem samt system för lokal trafikledning, incidentdetektering (AID), videoövervakning (ITV) och nödtelefoni. Dessutom har vi förstärkt Rakeltäckningen i den ena tunneln.

Skriv ut

Kund: Bravida

Plats: Uddevalla

Tunnellängd: 380 resp. 230 meter

Leveransår: 2019

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafikstyrning och övervakning (WinCC OA SCADA-system)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID)
  • Hjälptelefoner
  • Lokalt trafikledningssystem