Om Trafsys

Kvalitets- och miljöpolitik

Vår totala kvalitetsledning (TKL/TQM) är en integrerad del av Trafsys verksamhet som omfattar alla anställda. Det innebär att Trafsys ska tillfredsställa kunder, anställda, leverantörer, samhället och ägarna på bästa möjliga sätt. Våra anställda, våra system, våra komponenter och vår teknologi är våra viktigaste resurser när det gäller att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och lösningar.

Vi ska driva en sund och hållbar verksamhet med ett starkt fokus på miljön, samhället och de anställda. Trivsel, trygghet och ett kollektivt miljöansvar ska prägla vår dagliga verksamhet. Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete och följa gällande miljölagar där vi bedriver vår verksamhet.

Vår kvalitets- och miljöpolitik granskas regelbundet av företagets ledning och valda representanter. Vi har åtagit oss att kontinuerligt utveckla och förbättra våra ledningssystem.

Trafsys strävar efter att vara en pionjär inom miljöledning i vår bransch. Vi kommer att organisera vår verksamhet på det sätt som ger minst möjliga påverkan på miljön.

Skriv ut