Lösningar

Kommunikation

Trafsys har gedigen kompetens inom informations- och kommunikationsteknik. Det innebär att vi kan utforma robusta och säkra kommunikationsnätverk för att koppla samman de olika delarna i Intelligenta Transportsystem, som tål att utsättas för extrema miljöförhållanden.

Bergen, Norge

Hjälptelefoner

Trafsys utvecklar och levererar, via sitt systerbolag Norphonic, marknadsledande IP-baserade nödtelefoner för extrema miljöer som lämpar sig utmärkt för användning längs vägar och i tunnlar. Telefonerna är godkända enligt internationella säkerhetsnormer och har ett robust utförande samt är damm- och vattentäta enligt IP65. Vi kan integrera våra telefoner i ett befintligt IP-nätverk eller leverera en total telefonilösning, inklusive switchar, routrar, PBX och ISDN-gateways.

Mer detaljerad information hittar du här: www.norphonic.com

Datakommunikation

Vi har omfattande erfarenhet inom datakommunikation och nätverk, och kan erbjuda design och leverans av den nätverksinfrastruktur som bäst matchar era specifika behov.

Radiosystem och telekommunikationsnät

Trafsys kan designa, installera och underhålla kompletta radiosystem (RF) och telekommunikationsnät för säkerhetskritiska tillämpningar, baserade på olika standarder och system. Vårt åtagande kan till exempel omfatta basstationer, repeatrar, antenner och utrustning för radioinbrytning.

Trafikinformation

Vi har också möjlighet att erbjuda system för säker förmedling av kritisk eller vägledande information till trafikanter på vägen, från enklare variabla skyltar till stora fullgrafiska trafikinformationstavlor och rundradio med radioinbrytning.

Skriv ut