Lösningar

Kommunikation

Trafsys har gedigen kompetens inom informations- och kommunikationsteknik. Det innebär att vi kan utforma robusta och säkra kommunikationsnätverk för att koppla samman de olika delarna i Intelligenta Transportsystem, som tål att utsättas för extrema miljöförhållanden.

Bergen, Norge

Hjälptelefoner

Trafsys utvecklar och levererar, via sitt systerbolag Norphonic, marknadsledande IP-baserade nödtelefoner för extrema miljöer som lämpar sig utmärkt för användning längs vägar och i tunnlar. Telefonerna är godkända enligt internationella säkerhetsnormer och har ett robust utförande samt är damm- och vattentäta enligt IP65. Vi kan integrera våra telefoner i ett befintligt IP-nätverk eller leverera en total telefonilösning, inklusive switchar, routrar, PBX och ISDN-gateways.

Mer detaljerad information hittar du här: www.norphonic.com

Datakommunikation

Trafsys har bred erfarenhet inom projektering, design och leverans av nätverkslösningar i transportsektorn. Nätverk är en central och kritisk komponent som kräver val av rätt produkter och lösningar för att knyta samman och få alla tekniska system inom ITS att fungera, enskilt och tillsammans.

Trafsys är inte knutet till någon specifik nätverksleverantör och kan tillsammans med kunden fritt välja både fabrikat och designlösning för projektanpassade lösningar vilka skall vara i drift i många år.

Trafsys kan leverera kostnadseffektiva lösningar med eller utan redundans.

Allt från enkla redundanslösningar till stora komplexa nätverk med avancerade redundanta lösningar.

I större och mer kritiska system designar Trafsys nätverk med redundanta kommunikationsvägar och dynamisk routing i «backbone», redundanta sub-ringar och redundant kraft.

Trafsys designar med kapacitet för att möta krav från komplexa AID system och möjlighet för framtida utbyggnader.

I ett samhällskritiskt tekniskt nätverk är tillgänglighet, datasäkerhet och livstidskostnad viktiga faktorer. Parametrar som alla ingår som standard i ett nätverk levererat av Trafsys.

Radiosystem och telekommunikationsnät

Trafsys kan designa, installera och underhålla kompletta radiosystem (RF) och telekommunikationsnät för inomhustäckning i tunnlar, garage, gruvor och andra typer av fastigheter.

Vårt åtagande kan omfatta repeatrar, antenner och utrustning för täckningslösningar för kommersiella mobilsystem som UMTS och LTE samt säkerhetskritiska tillämpningar för Rakel, FM och DAB.

Därutöver har vi i våran produktportfölj produkter och systemlösningar för talinbrytning på DAB och FM-rundradio.

Alla våra produkter i vår portfölj har på marknaden väl etablerade protokoll för att underlätta integration mot överordnade system.

Trafikinformation

Vi har också möjlighet att erbjuda system för säker förmedling av kritisk eller vägledande information till trafikanter på vägen, från enklare variabla skyltar till stora fullgrafiska trafikinformationstavlor och rundradio med radioinbrytning.

Skriv ut