OM TRAFSYS

Om företaget

Trafsys är ett ledande nordiskt kunskapsföretag som utvecklar och levererar Intelligenta Transportsystem (ITS) med ett rikt innehåll av avancerad informations- och kommunikationsteknik. Företaget har mer än 30 år i branschen och har levererat systemlösningar till hundratals komplexa trafikanläggningar i tunnlar och längs vägar.

Genom våra högutbildade och engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom automation, programutveckling, IT/ICT och systemintegration. Vi har en unik förmåga att förstå kundernas behov och omsätta dessa i innovativa och smarta lösningar vars syfte är att förbättra säkerhet och framkomlighet i trafiken samt minska påverkan på miljön.

Broar

Vägar

Tunnlar

Fordon

Tåg

Vi kan erbjuda ett brett spektrum av produkter, system och tjänster för så gott som alla delar av informationskedjan:

  1. Vägnära övervaknings-, detekterings- och styrsystem i såväl tunnlar som längs vägar/järnvägar och broar
  2. Hantering, analys och visualisering av inhämtade data i realtid
  3. Centrala operatörslösningar och användargränssnitt för övervakning och styrning av trafik samt driftuppföljning av olika transportsystem
  4. Kommunikationsinfrastruktur för att möjliggöra tillförlitlig och säker kommunikation genom video, röst och data i realtid mellan lokala och centrala system

Vår produktportfölj täcker områden som trafikstyrning och övervakning på såväl central som lokal nivå, Automatisk Incidentdetektering (AID) baserat på video, IR, radar eller distribuerad fiberoptisk teknologi, videoövervakning (ITV), hjälptelefoner, radiokommunikation, datakommunikation och trafikinformation. Vi kan erbjuda både egenutvecklade system och lösningar baserade på branschledande, väl beprövade tredjepartssystem och produkter.

Genom våra kärnkompetenser och bredden på vårt erbjudande kan vi utveckla kompletta situationsanpassade lösningar. Målsättningen är att skapa en helhet som är större än summan av delarna. Vi har erfarenhet av alla projektfaser, från initial analys, projektering, design och programmering till installation, integration, driftsättning samt löpande kundsupport och drift & underhåll av Intelligenta Transportsystem.

Trafsys har levererat utrustning till mer än 300 tunnlar, däribland till världens längsta biltunnel - den 24 kilometer långa Lærdalstunneln i Norge. Därigenom har vi byggt upp den unika erfarenhet och kompetens som krävs för att möta de extra höga säkerhetskrav som ställs på kritiska transportsystem i tunnlar.

Trafsys huvudkontor ligger i Bergen, Norge. Där finns också systerbolaget Norphonic AS (www.norphonic.no), som är specialiserat på telefonisystem för extrema miljöer. Dotterbolaget Trafsys AB, som finns i Stockholm och Örebro, betjänar, utöver Sverige, även internationella marknader.

Skriv ut

Kompetens

Kunskap och erfarenhet som gör skillnad

Bredd

Spektrum av produkter och lösningar

Innovation

Vi tänker nytt och bryter ny mark

Partnerskap

Vi möter nya möjligheter med förenade krafter

Lösningar skapade ur kunskap och behov - kompletta, integrerade & driftsäkra