Ulricehamnstunneln

Trafsys levererade totallösning i kundnära samarbete

Ulricehamnstunneln är en 400 meter lång tunnel väster om Ulricehamn. Tunneln ingår i Riksväg 40:s nya sträckning förbi Ulricehamn, som invigdes i oktober 2015.

I detta projekt var Trafsys en totalleverantör av samtliga intelligenta transportsystem med Bravida Sverige som kund. Leveransen omfattade såväl de lokala övervaknings-, detekterings- och styrsystemen som SCADA-systemet. Dessutom ingick kommunikationssystemet, inklusive radio och hjälptelefoner, i leveransen.

Skriv ut

Kund: Bravida

Plats: Ulricehamn

Tunnellängd: 400 meter

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafikstyrning och övervakning (WinCC OA SCADA-system)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Hjälptelefoner
  • Radiosystem
  • ITV
  • Automatisk Incidentdetektering (AID)
  • Kommunikationsnätverk