Skövde

Skultorpstunneln

Skultorpstunneln är en tunnel strax söder om Skövde. Tunneln går under Försvarsmaktens övningsfält för pansarfordon och därför kallas den även för Pansartunneln. Tunneln består av två körfält i vardera riktningen.

Skriv ut

Kund: Bravida

Leveransår: 2018

Av Trafsys levererade lösningar

  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID)