Stavanger, Norge

Hundvågs- & Eiganestunnlarna

Hundvågstunneln är en 5500 meter lång undervattenstunnel. Eiganestunneln är 3700 meter lång. De ingår i Ryfast-projektet - Norges största vägprojekt.
I båda tunnlarna löper trafiken i två separata tunnelrör, ett i vardera körriktning.

Skriv ut

Kund: Bravida

Maxdjup under havsytan: 94 meter (Hundvågstunneln)

Övrigt: 2020

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafvision (trafikstyrning och övervakning)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID) med termiska kameror
  • Radiosystem
  • Kommunikationsnätverk