Rogaland, Norge

Byfjords- & Mastrafjordstunnlarna

Byfjords- och Mastrafjordtunnlarna är 5875 meter respektive 4424 meter långa vägtunnlar under vatten.

Skriv ut

Kund: Mesta

Huvudentreprenör: Risa

Maxdjup under havsytan: 223 meter (Byfjord) resp. 133 meter (Mastrafjord)

Leveransår: 2016

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafvision (trafikstyrning och övervakning)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID), radarbaserad
  • Kommunikationsnätverk