Oslo, Norge

Granfosstunneln

2100 meter lång vägtunnel med två separata tunnelrör, ett för vardera körriktning.

Skriv ut

Kund: Otera Infra

Huvudentreprenör: Skanska

Leveransår: 2017

Av Trafsys levererade lösningar

  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Kommunikationsnätverk