Rogaland, Norge

Karmøytunneln

Karmøytunneln, även kallad T-Förbindelsen, mellan Karmøy, Tysvær och Haugesund är det största vägbyggnadsprojektet genom tiderna i Rogaland på Norges sydvästra kust. Dessutom är det Norges längsta undervattenstunnel.

Trafsys har levererat ett antal smarta lösningar till detta projekt, inklusive radiosystem, hjälptelefoner (Norphonic), videoövervakning, variabla LED-skyltar och ett överordnat styr- och övervakningssystem, Trafvision.

Radiosystem och hjälptelefoner

Radiosystemet möjliggör täckning för VHF, FM, DAB och UHF (TETRA), vilket uppnås genom att installera läckströmskablar i tunnlarna. Antennförstärkare är installerade med ett mellanrum av 1500 meter längs hela tunneln, och transceivers installeras för att uppnå bästa möjliga täckning både inom och utanför tunneln.

Radiomottagare i fordon kan ta emot signaler från de vanligaste norska FM-stationerna och DAB-kanalerna. I en nödsituation kan operatörer på trafikledningscentralen bryta in i radiosändningarna för att lämna viktiga meddelanden till berörda trafikanter. Radiosystemet från Trafsys har även dedikerade kanaler för ambulans, polis och brandkår för att säkerställa fungerande kommunikation vid en nödsituation.

Trafsys har också levererat hjälptelefoner från systerbolaget Norphonic. Om en telefonlur lyfts kopplas samtalet automatiskt till trafikledningscentralen som kan se exakt var i tunneln uppringaren befinner sig. Alla nödtelefoner är redundanta, vilket innebär att telefonerna fortfarande fungerar om någon av de andra telefonerna skulle sluta fungera. Det är möjligt att via fjärruppkoppling övervaka hjälptelefonernas komponenter samt att uppgradera deras mjukvaror.

Videoövervakning, LED-skyltar och datanätverk

Trafsys har också levererat ett videobaserat automatiskt incidentdetekteringssystem (AID) som avger larm till trafikledningscentralen vid onormala händelser som till exempel brand, fordon i fel körbana, köbildning, tappad last eller fotgängare i tunneln. Dessutom har TRAFSYS levererat variabla LED-skyltar, som kan användas för att informera om tunnelavstängningar eller vägbyten.

I Trafsys leverans ingick också det övergripande datanätverket, vilket kopplar ihop de olika intelligenta systemen i tunneln. Detta nätverk är IP-baserat och består av ett fibernät med högkapacitetsroutrar. Systemet är också redundant (använder dynamisk OSPF-routing) och är dimensionerat för att hantera stora mängder data som bland annat genereras av videosystemet. Det finns också 10 redundanta subnätverk i tunneln som styrs med hjälp av ett så kallat Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).

Överordnad trafikstyrning och övervakning

Alla de enskilda ITS-systemen i Karmøytunneln är anslutna till Trafvision, Trafsys egenutvecklade intelligenta system för överordnad trafikstyrning och övervakning. Systemet används för att övervaka och styra hjälptelefonerna, de variabla skyltarna, radiosystemet och det videobaserade incidentdetekteringssystemet i tunnlarna. Systemet ger också operatören tillgång till fördefinierade åtgärdsplaner, vilket innebär att en nödsituation i tunneln kan hanteras snabbt och säkert.

Skriv ut

Kund: Traffic Solutions

Tunnellängd: 8,9 kilometer

Maxdjup under havsytan: 139 meter

Leveransår: 2012

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafvision (trafikstyrning och övervakning)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Radiosystem
  • Videoövervakning (ITV)
  • Automatisk incidentdetektering (AID)
  • Kommunikationsnätverk
  • Variabla skyltar (LED)