Nyhet

Videolösningskontrakt från bolaget ”Nye Veier” tilldelat Trafsys

Trafsys slöt i maj 2021 kontrakt med bolaget ”Nye Veier” om en webbaserad lösning för att ge kunden tillgång till bildmaterial från kameror i ”Nye Veier”s egna anläggningar. ”Trafsys as” levererar till kunden produkten ”TrafView”, en nyutvecklad lösning för visualisering av video och stillbilder i webbläsare.

Lösningen levereras som en SaaS, dvs Software as a Service, där Trafsys har ett helhetsansvar för tjänstens drift och funktion. Mot denna tjänst ansluter ”Nye Veier” sina Azure AD och kartlösningar.

Trafview innehåller bland annat funktionalitet för inspelning och uppspelning av videoströmmar, stöd för visning av flera samtidiga videoströmmar från en kamera och visning av flera kamerors videoströmmar samtidig. Därutöver har lösningen stöd för realtidsanonymisering av fordon och andra rörliga objekt i bilden för att efterleva kundönskemål relaterat till GDPR.

Kontraktets giltighetstid är 2 år med option på förlängning med 1+1 år.

Skriv ut