Nyhet

Evacsound Flekkerøy

Efter ett lyckat innovationspartnerprojekt tillsammans med Statens Vegvesen i Norge har Trafsys inngått avtal med Agder Fylkeskommun om leverans av Trafsys evakueringssystem «Evacsound» till Flekkerøytunnelen.

Evacsound är ett evakueringssystem baserat på ljud och ljus som skall effektivisera evakuering av tunnlar och andra anläggningar vid brand eller annan fara. Med hjälp av riktningsbestämda ljud och ljussignaler leder systemet personer bort från faran mot närmsta utgång. Tester av Evacsound utförda av forskningsinstitutet SINTEF i Runehamartunneln har visat att systemet är mycket effektivt i att assistera personer i att utrymma på ett tidseffektivt och korrekt sätt till närmsta säkra plats.
Läs mer om produkten Evacsound genom att följa länken: www.norphonic.com

I Flekkerøytunnelen, som är öppen för fotgängare och cyklister skall det även sprängas ut tre stycken bergrum för etablering av övertryckscontainrar. Dessa containrar kan nyttjas som evakueringsrum och garantera säkerheten för personer som inte klarar av att ta sig ut ur tunneln vid en eventuell brand. Evacsound nyttjas här till att leda personer mot säkerheten i närmsta övertryckscontainer eller utgång.

Trafsys har även tecknat kontrakt med företaget OneCo Infra för leverans av tunnelns övervakningssystem, vilket skall bytas ut i samband med uppgraderingen för att möta krav i tunnelsäkerhetsföreskrifter.


Skriv ut