Nyhet

Lyckade tunnelentreprenader i Uddevalla och Oslo

Vi är glada över sommarens positiva uttalanden från Trafikverket och Statens vegvesen gällande två tunnelprojekt där Trafsys, som underentreprenör till Bravida Sverige AB respektive Mesta Elektro AS, varit ansvarig för design, leverans, integration, provning och driftsättning av en rad intelligenta transportsystem.

I Sverige rör det sig om tekniska installationer i Uddevallatunnlarna omfattande bland annat SCADA-system och PLC-baserade styrsystem samt system för lokal trafikledning, incidentdetektering (AID), övervakning (ITV) och hjälptelefoner. Under en intervju i lokaltidningen Bohuslänningen säger Trafikverkets projektledare att tunnlarna nu är mycket trafiksäkra och att samarbetet mellan inblandade entreprenörer och Trafikverket har varit gott, vilket bland annat har bidragit till att det har varit möjligt att öppna tunnlarna tidigare än planerat.

I Norge har Trafsys levererat styrsystem, elcentral och hjälptelefoner samt system för incidentdetektering (AID) och övervakning (ITV) i samband med upprustningen av Ekeberg- och Svartdalstunnlarna i Oslo. Nu är hela anläggningen överlämnad till Statens vegvesen. Enligt Veier24.no är Statens vegvesens ledning mycket nöjd med projektets genomförande och det goda samarbetet med entreprenörer och rådgivande ingenjörer.


Skriv ut