Nyhet

Ännu ett tunnelprojekt i Västra Götaland

Trafsys kommer att leverera ett antal intelligenta transportsystem till Uddevallatunnlarna i nära samarbete med Bravida Sverige, som är vår kund. Vårt leveransåtagande omfattar bland annat SCADA-system och PLC-baserade styrsystem samt system för lokal trafikledning, incidentdetektering (AID), övervakning (ITV) och telefoni.

Uddevallatunnlarna består av två vägtunnlar på Riksväg 44 i utkanten av Uddevalla med trafik i västlig/östlig riktning: Kärratunneln i väster och Sörvikstunneln i öster. Tunnlarna är 380 respektive 230 meter långa med separata tunnelrör för vardera trafikriktningen.

Skriv ut