Nyhet

Nytt ramavtal med Statens vegvesen

I december 2021 tecknades ett nytt ramavtal för Vegvokteren, övervaknings och styrsystemet som används av Statens vegvesen i tidigare Region Väst och Region Norr. Avtalet sträcker sig över 4 år med möjlighet till att utlösa en option för förlängning i 2 + 2 år.

Avtalet är en direkt fortsättning på de tjänster Trafsys har levererat inom tidigare ramavtal med: vidareutveckling, anläggningsintegration och driftsstöd.

Totalvärdet av avtalet uppskattas till att vara över 100 miljoner NOK om optionerna utlöses. Startdato för kontraktet är 2022-01-01.

Trafsys har under mer än 20 år utvecklat Vegvokteren tillsammans med Statens vegvesen Region Väst och Region Norr. Att få förtroendet att fortsätta detta samarbete är ett erkännande av arbetet Trafsys utfört, och tilliten kunden har till Trafsys.

Skriv ut