OM TRAFSYS

Om företaget

Trafsys är ett ledande nordiskt kunskapsföretag som utvecklar och levererar Intelligenta Transportsystem (ITS) med ett rikt innehåll av avancerad informations- och kommunikationsteknik. Företaget har mer än 25 år i branschen och har levererat system till hundratals komplexa trafikanläggningar i tunnlar och längs vägar.

Genom våra högutbildade och engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom automation, kommunikation, programutveckling och systemintegration. Vi har en unik förmåga att förstå kundernas behov och omsätta dessa i innovativa och smarta systemlösningar vars syfte är att förbättra säkerhet och framkomlighet i trafiken samt minska påverkan på miljön.

Broar

Vägar

Tunnlar

Fordon

Tåg

Vi kan erbjuda ett brett spektrum av produkter, system och tjänster för så gott som alla delar av informationskedjan:

  1. Vägnära övervaknings-, detekterings- och styrsystem i såväl tunnlar som längs vägar/järnvägar och broar
  2. Hantering, analys och visualisering av inhämtade data i realtid
  3. Centrala operatörs- och användarlösningar för övervakning och styrning av trafik samt driftuppföljning av olika transportsystem
  4. Kommunikationsinfrastruktur för att möjliggöra tillförlitlig och säker kommunikation genom video, röst och data i realtid mellan lokala och centrala system

Vår produktportfölj täcker områden som trafikstyrning och övervakning på såväl central som lokal nivå, Automatisk Incidentdetektering (AID) baserat på video-, radar- eller IR-teknologi, videoövervakning (ITV), hjälptelefoner, radiokommunikation, datakommunikation och trafikinformation. Vi kan erbjuda både egenutvecklade system och lösningar baserade på branschledande, väl beprövade tredjepartssystem och produkter.

Genom våra kärnkompetenser och bredden på vårt erbjudande kan vi utveckla kompletta situationsanpassade lösningar. Målsättningen är att skapa en helhet som är större än summan av delarna. Vi har erfarenhet av alla projektfaser, från initial analys, projektering, design och programmering till installation, integration, driftsättning samt löpande drift och underhåll av Intelligenta Transportsystem.

Trafsys har levererat utrustning till mer än 300 tunnlar, däribland till världens längsta biltunnel –
den 24 kilometer långa Lærdalstunneln i Norge. Därigenom har vi byggt upp den unika kompetens som krävs för att möta de höga säkerhetskrav som ställs på kritiska transportsystem i tunnlar.

Trafsys huvudkontor ligger i Bergen, Norge, där också det helägda dotterbolaget Norphonic AS (www.norphonic.no), som är specialiserat på telefonisystem för extrema miljöer, är beläget. Dotterbolaget Trafsys AB finns i Stockholm och betjänar, utöver Sverige, även internationella marknader.

Skriv ut

Kompetens

Kunskap och erfarenhet som gör skillnad

Bredd

Spektrum av produkter och lösningar

Innovation

Vi tänker nytt och bryter ny mark

Partnerskap

Vi möter nya möjligheter med förenade krafter

Lösningar skapade ur kunskap och behov - kompletta, integrerade & driftsäkra