Lösningar

Innovation

Trafsys bedriver forskning och utveckling av nästa generations teknologi och smarta lösningar för att möta trafikmyndigheternas framtida behov av ännu säkrare, effektivare och miljövänligare transportsystem.

Exempel på pågående utvecklingsprojekt som vi bedriver i nära samarbete med våra kunder:

  • Noggrann och kostnadseffektiv händelsedetektering samt övervakning av väg- och tågtrafik 
  • Tunnelevakueringssystem
  • Ny funktionalitet till vårt överordnade system för styrning och övervakning av trafik (PREVISION) i samarbete med Statens Vegvesen, Norge
  • Vidareutveckling av våra hjälptelefoner för att ytterligare förbättra funktionalitet och prestanda

Skriv ut