Nyhet

Trafsys tecknar avtal med Statens vegvesen om att utveckla ett unikt evakueringssystem

EvacSound är ett innovativt evakueringssystem som utvecklas av Trafsys AS med assistens från forskningsinstituten SINTEF och NORCE. Systemet adresserar de nervpåfrestande och ibland livshotande utmaningar som trafikanter har att tampas med i en kaotisk självräddningssituation, speciellt i samband med nödsituationer i vägtunnlar. EvacSound använder samordnade ljud- och ljussignaler för att vägleda personer i tunneln till den bästa evakueringsvägen på ett effektivt och intuitivt sätt.

I händelse av brand upptäcker systemet automatiskt var elden har uppstått i tunneln och utifrån denna och annan relevant indata väljer systemet vilka signaler som ska kommuniceras till olika personer i tunneln beroende på var de befinner sig.

EvacSound skiljer sig från befintliga Public Announcement (PA)-system på flera sätt. För det första utgår de vägledande signaler som systemet skickar ut från grundläggande kunskap om mänsklig intuition. Därför fungerar systemet oberoende av trafikanternas språk eller kulturella bakgrund. För det andra kommer systemet, när det är fullt utvecklat, att vara självkalibrerande, utan blinda zoner, och kompensera för fysiska parametrar som kan försämra kvaliteten på de överförda signalerna. Dessutom möjliggör systemet dubbelriktad kommunikation mellan tunneln och trafikledningscentralen. Operatören kan således svara på hjälprop eller liknande och vägleda räddningspersonal till rätt plats, snabbt och effektivt.

Skriv ut