Nyhet

Trafsys bygger upp en ny avdelning med fokus på data science

Trafsys har startat en ny avdelning med huvudansvar för Data Science. Satsningen är i linje med vår målsättning att på bästa sätt dra fördel av den snabba utvecklingen inom Big Data analytics, AI och maskininlärning, och att bygga in ny kraftfull funktionalitet i framtida intelligenta transportsystem (ITS), inklusive Trafsys egenutvecklade system för övergripande styrning och övervakning av trafik, Trafvision.

Mängden data som produceras inom transportsektorn växer explosionsartat. Genom att nyttja olika analysmetoder kan mönster och trender urskiljas i stora mängder ostrukturerade data från olika källor, vilket i sin tur kan användas för att både dra slutsatser om vad som har skett och förutspå saker som ännu inte skett, snabbt och träffsäkert.

Den nya avdelningen kommer att ledas av Stian Astad Sørngård, fil.dr.

Skriv ut