Nyhet

Nytt projekt i Skövde

Trafsys har fått uppdraget att leverera ett nytt videoövervaknings- och incidentdetekteringssystem till Skultorpstunneln i Skövde, omfattande kameror och mjukvara för avancerad bildanalys i realtid. Vår kund är Bravida Sverige.

Systemet kommer att ge en visuell bild av trafikmiljön och dessutom generera larm till Trafikverkets övergripande styr- och övervakningssystem (ASÖ) vid händelser som avviker från det normala, t.ex. rökutveckling, förare i fel körriktning, stannat fordon, fotgängare, tappat gods och köbildning.

Skultorpstunneln är en drygt 300 meter lång tunnel strax söder om Skövde. Tunneln går under Försvarsmaktens övningsfält för pansarfordon och därför kallas den även för Pansartunneln. Tunneln består av två körfält i varje riktning.


Skriv ut