Jondal, Hordaland, Norge

Jondalstunneln

Jondalstunneln förbinder Kvinnherad med Jondal på Norges norra västkust. Syftet med tunneln är att förbättra trafiken mellan de två största städerna i Norge, Bergen och Oslo.

Trafsys har levererat och integrerat flertalet Intelligenta Transportsystem till denna tunnel, inklusive Trafvision, ett användarvänligt system för överordnad styrning och övervakning av trafik.

Hjälptelefoner, radiosystem, variabla skyltar och radar

Trafsys har installerat en rad intelligenta trafiksystem (ITS) i den 10,6 km långa tunneln, inklusive ett radiosystem med dedikerade kanaler för akuttjänster, Norphonics hjälptelefoner, olika variabla LED-skyltar och ett energisparande radardetekteringssystem, som automatiskt sätter på belysningen när en bil närmar sig tunneln. Alla system är anslutna till Trafvision, vilket är ett överordnat system för intelligent styrning och övervakning av trafik som utvecklats av Trafsys.

Trafvision styr tunneltrafiken i realtid

Genom Trafvision kan operatören i trafikledningscentralen (VTS) i Bergen fjärrstyra trafiken inuti tunneln i realtid. Detta är särskilt användbart vid nödsituationer såsom vid trafikolyckor eller brand. När en trafikant använder en av tunnels hjälptelefoner får operatören omedelbart ett meddelande om uppringarens exakta position. Operatören har också möjlighet att lämna meddelanden till fordonsburna trafikanter genom att bryta in på radiosändningarna i tunneln eller genom att utnyttja de variabla skyltarna. Trafvision gör det möjligt för trafikledarna att effektivt hantera så gott som alla trafikrelaterade incidenter som kan uppstå i tunneln och därmed uppnås högre personsäkerhet och ett bättre flöde i trafiken.

... och ger expertråd

Om en kritisk situation skulle uppstå, kan Trafvision vägleda operatören i VTS genom fördefinierade åtgärdsplaner, till exempel vid evakuering av tunneln vid brandutveckling. Detta sparar mycket tid vid en nödsituation och säkerställer också att verkningsfulla åtgärder vidtas. Genom uppdelning av larm i olika nivåer säkerställs att operatören inte bombarderas med meningslösa uppföljningslarm från de lokala systemen. Trafvision är baserat på öppna internationella standarder och kan ta emot data från alla OPC-baserade automationssystem. Detta innebär att systemet är framtidsäkert och kan utökas i takt med användarnas behov.

Skriv ut

Kund: Kvinnherad Elektro

Tunnellängd: 10,6 kilometer

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafvision (trafikstyrning och övervakning)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Norphonic hjälptelefoner
  • Radiosystem
  • Radardetekteringssystem
  • Kommunikationsnätverk
  • Variabla skyltar (LED)