Bergen, Hordaland, Norge

Fløyfjellstunneln

Fløyfjellstunneln är egentligen två tunnlar, som går genom ett av Bergens sju berg. Tunnlarna färdigställdes 1989 och var ursprungligen avsedda för att leda trafiken bort från den historiska stadskärnan.

Under 2012 fattades ett beslut om att förbättra övervakningen av tunnlarna genom att installera ett nytt videoövervakningssystem från Trafsys.

Problem: 216 tunnelavstängningar på ett år

Bildäck, lösa brandsläckare, hundar och vägassistansutryckningar skapade många problem för pendlare som reste genom Fløyfjellstunneln i Bergen. Tunneln stängdes 216 gånger under 2010, vilket motsvarade drygt 110 timmar. Det ledde till höga kostnader för samhället.

För att förbättra trafikflödet togs ett beslut om att uppgradera övervakningen i tunneln. Trafsys fick uppdraget.

Lösning: Videoövervakning och variabla skyltar från Trafsys

Trafsys levererade 72 robusta kameror som installerades i såväl den norr- som södergående tunneln. Varje kamera är placerad i ett gediget stålhölje som är både vatten- och dammtätt. Operatören på trafikledningscentralen kan nu få tillgång till relevanta bilder på en videovägg och lösa eventuella incidenter snabbt, antingen genom att styra trafikflödet med hjälp av de variabla LED-skyltarna eller genom att stänga tunneln. Vanligtvis är det möjligt att lösa de problem som uppstår utan att stänga tunneln.

Det moderna videoövervakningssystemet från Trafsys kan uppgraderas till att omfatta funktioner för Automatisk Incidentdetektion (AID), beräkning av körtid, övervakning av köer, passerkontroll och ett antal andra viktiga funktioner.

Intelligent trafikstyrning & övervakning

Videoövervakningssystemet i Fløyfjellstunneln är anslutet till Trafvision, vilket är ett användarvänligt överordnat styrsystem som ger operatören full överblick över inkommande larm. Systemet erbjuder bland annat möjligheten att visa video samt ta emot samtal från hjälptelefoner. Trafvision ger också beslutsstöd till operatören i form av fördefinierade åtgärdsplaner, så att operatören snabbt kan vidta väl övervägda åtgärder vid en nödsituation. Detta system bidrar således till att väsentligt förbättra säkerheten och trafikflödet genom Fløyfjellstunneln.

Skriv ut

Kund: Mesta Elektro

Tunnellängd: 3 600 meter

Av Trafsys levererade lösningar

  • Trafvision (trafikstyrning och övervakning)
  • Lokala styrsystem (PLC)
  • Videoövervakning (ITV)
  • Kommunikationsnätverk
  • Variabla skyltar (LED)