Lösningar

Övervakning & detektering

Vi kan utforma och leverera smarta och tillförlitliga system för videoövervakning (ITV) och Automatisk Incidentdetektering (AID) och integrera dem mot överordnade styr- och övervakningssystem.

ITV

Trafsys kan erbjuda kostnadseffektiva och skalbara videolösningar, inklusive IP-kameror, robusta kamerahus, videoskärmar, fjärrövervakningsmjukvara och en rad tillbehör, för effektiv visuell övervakning av trafik och transportsystem.

Automatisk Incidentdetektering (AID)

Vi kan erbjuda kompletta AID-system baserat på antingen video-, radar- eller IR-teknologi, alternativt bästa möjliga kombination av olika teknologier. Dessa system minskar inte bara risken för allvarliga olyckstillbud i trafiken utan reducerar även följdskador. För att uppnå hög tillförlitlighet och precision kan våra ingenjörer utveckla och konstruera incidentdetekteringssystem med en optimal kombination och utplacering av olika sensortyper, som noggrant justeras in för att uppfylla angivna detektionskrav. 

Dessa system använder sig av avancerad digital bildanalysfunktion för snabb detektering av olika typer av trafikstörningar. Som exempel på störningar som automatiskt genererar larm kan nämnas trafikolyckor, brandutveckling, tappad last, fotgängare på körbanan, köbildning och fordon som är stillastående eller kör mot trafiken ("spökförare").

Skriv ut